Een sportend brein werkt anders

Door: Miriam van Reijen
Wetenschappers wisten allang dat het brein van sporters anders werkt dan het brein van mensen die amper actief zijn. Hoe dit verschil precies werd veroorzaakt was echter tot nu toe onbekend. Recent onderzoeken gaven een aantal belangrijke aanknopingspunten. En liet nog maar eens zien: bewegen loont!
Beter geheugen
Door te bewegen worden er in onze hersenen meer nieuwe cellen aangemaakt. Met name de hippocampus, het hersendeel verantwoordelijk voor ons geheugen en leervermogen, heeft hier voordeel van. Zo zouden sporters beter in staat zijn om nieuwe taken te leren en om deze te onthouden. Dit lijkt vooral veroorzaakt te worden doordat de de productie van een andere stof door sporten in een hogere versnelling komt. Het gaat om een eiwit met de ingewikkelde naam BDNF (brain-derived neurotrophic factor: een zenuwcelversterkende factor). Dit eiwit zorgt ervoor dat onze hersencellen groeien en langer overleven. Met als gevolg dat onze hersencellen beter kunnen communiceren. Een betere communicatie van onze hersencellen betekent dat we taken sneller en accurater uit kunnen voeren. Wanneer je een spier aanspant of bijvoorbeeld een stap zet gaan daar namelijk een heel scala aan acties aan vooraf die beginnen in je hersenen.
Nieuwe zenuwbanen
Een ander voordeel van sporten heeft te maken met onze zenuwbanen. In onze hersenen lopen tal van deze banen die signalen tussen hersenhelften en naar ons lichaam mogelijk maken. Door bepaalde taken heel vaak uit te voeren kunnen er nieuwe, of bredere zenuwbanen ontstaan. Zo heeft iemand die een muziekinstrument bespeeld zenuwbanen die ervoor zorgen dat dit snel en vrijwel gedachteloos kan gebeuren. Ook balsporters maken speciale zenuwbanen aan die ervoor zorgen dat de hand-oogcoördinatie optimaal werkt. Hardlopen werd tot voor kort niet gezien als een sport waarbij veel hersenwerk gevraagd werd. Maar dat blijkt onjuist. Tijdens het lopen zijn speciale hersendelen ontzettend actief. Vooral delen die verantwoordelijk zijn voor planning, coördinatie, aandacht en de verwerking van visuele informatie zijn tijdens ons rondje rennen extra actief. Onderzoekers concluderen dat hardlopen niet zomaar een simpele activiteit is maar dat we tijdens het lopen bezig zijn met een continue afweging van het plannen, monitoren en het vergelijken met eerdere inspanningen.