Aangifte overtreding dopingreglement Rutger Koppelaar

De Atletiekunie heeft op 16 juli 2014 besloten om per 17 juli 2014 een ordemaatregel op te leggen aan Rutger Koppelaar. Deze maatregel is het gevolg van een positieve uitslag van een dopingtest die op 31 mei 2014 in Duitsland onder auspiciën van de IAAF is afgenomen. De IAAF heeft de Atletiekunie hierover op 14 juli 2014 geïnformeerd.
Bij brief van 15 september 2014 heeft de IAAF, nadat de analyse van de B-staal de analyse van de A-staal heeft bevestigd, de Atletiekunie verzocht aangifte te doen van een overtreding van het dopingreglement.
De Atletiekunie heeft 25 september 2014 aangifte gedaan bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit betekent dat de op 17 juli 2014 opgelegde ordemaatregel van kracht blijft.
De Atletiekunie zal lopende de tuchtprocedure afzien van verder commentaar.
(Persbericht)